Från 1 okt 2021
ersätts statistikverktyget av Previas nya Sjuk- och Friskstatistik.
Du når statistikverktyget genom att logga in med BankID på previa.se

Om du inte har ett konto eller behöver annan hjälp ta kontakt med Kundservicecenter på telefon 0771 - 45 00 56 eller maila